Ta spletna stran vsebuje t.i. piskotke. Vec o tem si lahko preberete na uporabniskih straneh.

Se strinjam
 
 
Nekaj spletnih povezav po poglavjih

SPLOŠNO

    Zgodovina bioloških odkritji 

    On-Line Biology Book

    Razmerja velikosti(Cells alive) 

    Velikost celic  (primerjaj z drsnikom)

    Velikost v vesolju  (primerjaj s pomočjo drsnika)

    Naravoslovni slovarček (Kvarkadabra) 

   Prostorske animacije bioloških procesov 


VIRUSI

       Splošno o virusih


GENETIKA
 

          Zgradba kromosoma  - animacija 

          Kaj je DNK, gen, kromosom,.. ?  razlaga z animacijo

          Izgradi molekulo DNK  - sestavljanka

          Podvajanje DNK  - animacija

         Podvajanje in mutacije preprost prikaz animacijo (dnatube)

          Podvajanje  - natančen prikaz z animacijo (dnatube)

           Podvajanje, mitoza, delitveno vreteno - predavanje z animacijo

          Prepisovanje  - interaktivna animacija

          Primer prepisovanja  luciferaze pri kresnički 

          Translacija - animacija

          Translacija 2  - natančen prikaz z animacijo

           Transkripcija in translacija- animacija 

          Od DNA do beljakovine - animacija 

          Molekularna genetika - natančen prikaz vseh procesov

          Človeški genom

          Populacijska genetika 

          Animacija DNA in posnetek mitoze (navijanja DNA na histone in tvorba 
                                                                     kromosomov ter videoposnetek mitoze) 

          Zgradba in delovanje celice, sinteza beljakovin (animacija)

          Genska regulacija pri prokariontih: Lac operon  (animacija)

          Mednarodni posvet GENIalna prihodnost  (videoposnetki s predavanj in članki) 

          Pogovor o genomu - Polnočni klub, TVS1, september 2010 

          Spletne igre iz klasične genetike z razlago 


EVOLUCIJA

          Kaj je evolucijo (video)

          Evolucija kot osrednji koncept pri pouku biologije  (predavanje dr.B.Vilhar)

          Razumeti evolucijo  (Berkeley)

           Dela Charlesa Darwina (knjige, članki, dnevnik in objavljena pisma)

          Razvoj očesa1(video R.Dawkins)

           Razvoj očesa 2(video R.Dawkins) 

          Štiri razsežnosti evolucije  (predavanje dr.Eve Jablonka) 

          The Blind Watchmaker (R.Dawkins):

                         1     2    3    4    5

          Pregled dogodkov od Big Banga do danes

          Razvoj Zemlje in razvoj življenja(prezi predstavitev)
 

          Konvergenten razvoj hijen in psov: strip   animacija

SISTEMATIKA

          Klasifikacija (spletna stran)

          Dihotomni ključ za lesnate rastline Slovenije (spletna stran)

BOTANIKA

          Alge (PowerPoint predstavitev)

          Zgradba rastlin

          Nastanek lesa  

          Igrica "Rastlina rasti"
 

          Rastlinski hormoni

          Botany online (spletna stran)

           Rastlinska sistematika (spletna stran)

          Interaktivni vodnik za določanje lesnatih rastlin Slovenije  (spletna stran) 


ZGRADBA ORGANSKIH SPOJIN

          Zgradba beljakovin  (animacija)

          Fosfolipidi v membrani 

          Protein Data Bank zbirka podatkov o beljakovinah
 

CELICA

          Razlike v zgradbi bakterijske, rastlinske in živalske celice ter celična delitev

          Fotografije prokariontskih, rastlinskih in živalskih celic  

          Zgradba evkariontske celice (animacija)

          Rastlinska in živalska celica  (animacija)

          Animacija dogajanja v celici- (Harvardska univerza)

          Animacija dogajanja v celici - z besedilom (Harvardska univerza)

          Zgradba celične membrane  (animacija)

          Zgradba celične membrane  (animacija) 

          Celična membrana in prehajanje preko nje  (animacija)

          Zgradba in delovanje celice, sinteza beljakovin  (animacija)

          Prehajanje preko membrane - difuzija  (animacija) 

          Prehajanje preko celične membrane - osmoza  (animacija)

          Endocitoza in eksocitoza- animacija

          Mitoza (animacija z razlago)  (Cells alive)

          Mitoza  (prezi predstavitev)

          3D posnetek delitvenega vretena  - animacija

          Animacija delitve rastlinske in živalske celice 

         
          Animacija DNA in posnetek mitoze (navijanja DNA na histone in tvorba 
                                                                     kromosomov ter videoposnetek mitoze)

          Animacija raka  (nekontrolirana delitev celic)

          Mejoza (animacija z razlago)  (Cells alive)

          Prehajanje snovi reko membrane  (razlaga ter rešena vprašanja) 

          Delovanje ATP sintaze  (animacija) 

          Encim in substrat(animacija)

           Encimi (uvod)      

          Encim in aktivacijska energija  (animacija)

          Encimi  - (animacija: potek reakcije brez in z encimom)

          Delovanje encimov  - animacija, pri kateri lahko spreminjamo pogoje

          Potek encimske reakcije  - animacija z razlago

          Jedro  (animacija) 

           Citoskelet (animacija) 

          Življenje celice (vprašanja) 

PRESNOVA

          Gliceraldehid - gliceraldehid difosfat  (animacija)

MIKROSKOP

          Mikroskopija (Predstavitev mikroskopije z galerijo fotografij)


 

ZGRADBA ORGANSKIH SPOJIN

       Zgradba beljakovin (animacija) 

ZOOLOGIJA
      Žuželke in pajkovci
             Bugguide.net

       Žuželke (slo dokumentarni film) 

ČLOVEK

             Fizična antropologija 

KRVOŽILJE

            Prehajanje levkocitov iz krvi v tkivo
 ,
            nato klikni "ALL MEDIA" ter "Extravasation"

            Pretok krvi skozi srce (video)

            Krvožilje 
(spletna stran)

DIHALA

            Dihala 
(spletna stran)

PREBAVILA

            Prebavila 
(spletna stran)

             
 Zgradba prebavne cevi (slika z razlago)

            Črevo
(animacija)

            Zdrava prehrana mladostnika
(Inštitut za varovanje zdravja)

IZLOČALA

            Izločala
(animacija)

OGRODJE

             Rast kosti (video)


              Ogrodje človeka
(spletna stran) 

ŽIVČEVJE
             MMP in AP (animacija)
             SINAPSA
(animacija):
             SPREMINJANJE SINAPS
(animacija)
             TOKSINI IN SINAPSE
(animacija)
             PRENOS VZBURJENJA
(animacija)

             Zgodba o možganih 1 (ogled v šoli)
             Zgodba o možganih 3 optične iluzije
             Zgodba o možganih 4
             Zgodba o možganih 6

             Zgradba možganov - video animacija, Bristol university

ČUTILA

             SLUH (slike in razlaga)

MIŠICE

              Mišice  (spletna stran)

RAZMNOŽEVANJE in RAZVOJ

              Razvoj zarodka (animacija z razlago)
 


                                     ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA ŽIVALI
 

IZLOČALA

              Krčljivi mehurčki (videoposnetek skrčitve)
              Krčljivi mehurčki (videoposnetek paramecija)

              Protonefridij (videoposnetek plamenaste celice)

BIOAKUSTIKA
              Bioakustika (video predavanje dr. Tomija Trilerja)


DOKUMENTARNI FILMI

           Amazing Creatures of the Deep Ocean 45'

BIOLOŠKA DRUŠTVA

            Društvo biologov Slovenije

            Botanično društvo Slovenije

            Predstavitev študija biologije na Biotehniški fakulteti

            Spletna stran Biotehniške fakultete

            Društvo študentov biologije

            DOPPS - Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije

           Društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev

           Slovensko društvo za preučevanje in varstvo netopirjev

           Zavod Raznolikost 

           Projekt DinaRis  (ohranjanje in raziskovanje dinarske populacije risa)

           Posnetki predavanj mednarodnega posveta "Biološka znanost in družba, 
           Organizmi kot živi sistem"
   (Ljubljana, 21. in 22. oktober 2010)