Ta spletna stran vsebuje t.i. piskotke. Vec o tem si lahko preberete na uporabniskih straneh.

Se strinjam
 
 
Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti gimnazijskega izobraževanja
1. Gimnazija Šentvid se je v letu 2006 vključila v projekt Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v gimnazijskem izobraževanju. Cilje in program dela, potek dvoletnega projekta s področja ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti izvajanja obveznih izbirnih vsebin in obšolskih dejavnosti in načrtovane nadaljne aktivnosti si lahko preberete v dokumentu, podrobnejše informacije pa so dosegljive na spletni strani 2. gimnazije maribor, kjer izberete želeno partnersko šolo npr. gimnazijo Šentvid in spoznate vse naše dosedanje dejavnosti  v okviru tega projekta).

2. Predstavitev evalvacije izvajanja obveznih izbirnih vsebin in obšolskih dejavnosti na Gimnaziji Šentvid.
Predstavljene so obvezne izbirne vsebine in obšolske dejavnosti ter njihova vloga v gimnazijskem programu. S pomočjo predstavitve v programu Power point so prikazane temeljne ugotovitve evalvacijskih vprašalnikov na Gimnaziji Šentvid o stopnji zadovoljstva s posameznimi obveznimi izbirnimi vsebinami, pa tudi to, o katerih vsebinah bi si dijaki želeli izvedeti več.

3.
Na Gimnaziji Šentvid smo evalvirali zadovoljstvo dijakov z izvajanjem Obveznih izbirnih vsebin in obšolskih dejavnosti. Rezultati so predstavljeni s pomočjo tabel in z osnovnimi interpretacijami, ki pomagajo razumeti prikazane vrednosti. Predstavljeni so tudi predlogi, kako ugotovitve evalvacijskih instrumentov uporabiti pri nadaljnjmem načrtovanju izvajanja obveznih izbirnih vsebin in obšolskih dejavnosti.

4.
Ker v projektu sodeluje devet slovenskih gimnazij, smo na vseh partnerskih šolah aplicirali iste evalvacijske vprašalnike za ugotavljanje zadovoljstva dijakov z izvajanjem obveznih izbirnih vsebin v gimnazijskem programu. Rezultate, dobljene na Gimnaziji Šentvid (predstavljene so v "analiza anket za projekt ESS." ) smo primerjali s povprečjem drugih slovenskih gimnazij in izračunali skupen indeks kakovosti izvajanja obveznih izbirnih vsebin in obšolskih dejavnosti. Rezultate smo tudi interpretirali in predlagali postopke, ki bi v prihodnosti omogočali večje zadovoljstvo dijakov in večjo kakovost izvajanja OIV in OD ter spremljanje napredka pri ugotavljanju in zagotavljanu kakovosti na Gimnaziji Šentvid. 

 Izračun indeksa in primerjava s skupnimi rezultati