Ta spletna stran vsebuje t.i. piskotke. Vec o tem si lahko preberete na uporabniskih straneh.

Se strinjam
 
 
Knjižnični red
Članstvo

Ob vpisu v Gimnazijo Šentvid postanejo vsi vpisani dijaki člani šolske knjižnice. Dijaki ne plačujejo članarine. Brezplačno jim je dostopno vse gradivo.


Roki izposoje na dom

Knjige: praviloma 14 do 21 dni (izposojo je možno 1-krat podaljšati).
Revije: izposojamo na dom do 3 dni.
Referenčno gradivo (leksikoni, slovarji, enciklopedije, priročniki, atlasi): uporaba je možna v čitalnici oz. možnost kopiranja v šolski fotokopirnici.
Raziskovalne in seminarske naloge: izposojamo na dom do 3 dni.
Gradivo z oznako Č je možno uporabljati le v čitalnici.
Videokasete, avdiokasete, CDji in DVDji: izposoja možna do 3 dni.
Možna je rezervacija gradiva.
     

Dijaki si lahko izposojajo gradivo do zaključka pouka. Ob koncu šolskega leta morajo biti poravnane vse obveznosti in vrnjeno vse izposojeno gradivo.

Dijaki 4. letnika si lahko izposojajo gradivo, ki je potrebno za opravljanje mature in ga vrnejo do razglasitve rezultatov mature (julij).

Dijaki, ki imajo popravne izpite, si lahko potrebno gradivo izposodijo tudi za čas med počitnicami.Zamudnina

Zamudnina za enoto knjižničnega gradiva znaša 0,04 EUR na dan in jo zaračunamo izjemoma.


Odškodnine za poškodovano, ali izgubljeno gradivo

Poškodovano ali izgubljeno gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, uporabnik nadomesti z enako enoto. Za gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti ali je namerno poškodovano povzročitelj škodo nadomesti z enakovrednim gradivom.


Medknjižnična izposoja

Možna je z vsemi knjižnicami v Sloveniji. Izposojevalni rok je 21 dni in ste ga dolžni upoštevati, v nasprotnem primeru plačate zamudnino.
Uporabnik plača stroške, če jih knjižnica, ki gradivo posoja, zaračunava.


Uporaba računalnikov

Dijakom je na voljo 5 računalniških mest z dostopom do interneta, s tiskalnikom in      skenerjem. Prednost uporabe imajo dijaki, ki potrebujejo informacije v okviru šolskega dela.

Vsako uporabo morate vpisati na seznam uporabnikov (datum, točen čas uporabe, priimek in ime, razred). Za računalniškim mestom sta lahko naenkrat največ dva uporabnika.

Računalnike lahko uporabljate le v času, ko je knjižnica odprta.

Dijaki, ki bi želeli pisati ali printati seminarsko oz. raziskovalno nalogo, se morajo predhodno prijaviti pri knjižničarki.

Prepovedano je pregledovanje neprimenih interentnih strani.

V primeru neupoštevanja zgornjih pravil se dijaku za določeno obdobje odreče uporaba računalnika.
     


Čitalnica

Gradiva priročne knjižnice ne odnašajte iz knjižnice brez vednosti knjižničark!
Plašče, bunde in dežnike odložite v garderobi; torb in puloverjev ne puščajte na mizah oz. stolih!
Periodiko in gradivo priročne knjižnice vrnite na police in ko odhajate, za seboj pospravite stole!
Ne govorite glasno!
Ne uporabljate mobilnega telefona!
Upoštevajte obvestila na vratih!
Vstop v knjižnico z malico ni dovoljen!