Ta spletna stran vsebuje t.i. piskotke. Vec o tem si lahko preberete na uporabniskih straneh.

Se strinjam
 
 
Arhiv novic
SUBVENCIJA ZA MALICO - velja od 1. 2. 2013
Objavljeno: 19.06.2013
Objavil: Matej Grgurevič

SUBVENCIJA ZA MALICO

Področje šolske prehrane ureja Zakona o šolski prehrani (ZšolPre-1), ki velja od 1. 2. 2013. V skladu z določili 25. in 26. člena zakona  lahko starši pri šolski  prehrani uveljavljajo subvencijo, ki znaša 100 %, 70 % ali 40 % polne cene malice.

Do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne tople malice so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 42 % neto plače v RS.

Do delne,  70 % subvencije za malico so upravičeni dijaki iz družin, v katerih je povprečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, nad 42 % in ne presega 53 % neto plače v RS.

Do delne,  40 % subvencije za malico so upravičeni dijaki iz družin, v katerih je povprečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, nad 53 %, vendar ne presega 64 % neto plače v RS.

Dijaki, ki še nimajo priznane subvencije do malice in v družini nimajo veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji, morajo pri pristojnem  centru za socialno delo vložiti vlogo za subvencijo malice.
Šola bo podatke o subvencijah povzela iz Centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja.
   
                                        ravnatelj: mag. Jaka Erker