Ta spletna stran vsebuje t.i. piskotke. Vec o tem si lahko preberete na uporabniskih straneh.

Se strinjam
 
 
Učni cilji pri matematiki

CILJI PREDMETA

1. SPLOŠNI CILJI PREDMETA

Z vsebinami predmeta ter z ustreznimi metodami in oblikami vzgojno-izobraževalnega dela naj učenci pridobijo:

-        temeljna znanja matematike in osnovo tistih znanj, ki jih potrebujejo za razumevanje drugih predmetov (fizika, kemija ipd.) in uspešno nadaljevanje izobraževanja;

-         sistematičnost, vztrajnost, natančnost in urejenost pri delu;

-         delovne navade za samostojno učenje, ustvarjalnost in samozavest;

-         računsko spretnost, občutek za števila, oceno in presojo dobljenih rezultatov (interpretacija rezultatov);

-         matematično mišljenje, zmožnosti posploševanja in dokazovanja;

-         občutek za uporabnost matematike in spoznanje, da je matematika jezik za opisovanje, izražanje in reševanje fizikalnih, tehničnih, naravoslovnih in družboslovnih problemov;

-         sposobnosti za jasno argumentirano izražanje misli - tudi za potrebe javnega nastopanja;

Ob pomoči vsebin predmeta ter ustreznih metod in oblik vzgojno-izobraževalnega dela naj učenci razvijejo tudi:

-        sposobnost za natančno, parcialno (v okviru predmeta) in globalno komuniciranje;

-        odgovornost in osebnosti 

-        kooperativno in timsko delo (reševanje problemov v skupinah);

-        sposobnost za samostojno delo in reševanje individualnih problemov.

2. OPERATIVNI CILJI PREDMETA IN VSEBINE

Operativni ciljiso vedenja, h katerim težimo in bi jih želeli v čim večji meri doseči.To so praviloma cilji višjih stopenj. Verjetno vsi dijaki ne bodo dosegli enako zahtevnih ravni ciljev. To je odvisno od zanimanja in sposobnosti dijakov.

S standardi znanjaso opredeljena tista znanja, prek katerih naj bi dijaki usvojili temeljne operativne cilje. To so tiste spretnosti in vedenja, ki naj bi jih v največji možni meri usvojil vsak dijak.



Za ogled učnih ciljev pri matematiki kliknite:

              Učni cilji za 1. letnik 
 
             Učni cilji za 2. letnik
 
             Učni cilji za 3. letnik
 

             Učni cilji za 4. letnik