Ta spletna stran vsebuje t.i. piskotke. Vec o tem si lahko preberete na uporabniskih straneh.

Se strinjam
 
 
Vpisni pogoji
Dokazila o športnih dosežkih, kot posebnem vpisnem pogoju za izobraževanje v programu Gimnazija (športni oddelki)

 1. ZDRAVNIŠKO POTRDILO OSEBNEGA ZDRAVNIKA ALI POTRDILO O REDNEM PREVENTIVNEM PREGLEDU KANDIDATA V ZADNJEM LETU ALI POTRDILO ZDRAVNIKA SPECIALISTA MEDICINE DELA IN ŠPORTA iz katerega je razvidno, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu in da je kandidat sposoben prenašati večje napore na treningih in tekmovanjih;
 2. IZPOLNJEN POSEBEN OBRAZEC NA KATEREM NACIONALNA PANOŽNA ZVEZA POTRDI, da je kandidat pri njej registriran in da tekmuje v uradnem tekmovanju te športne zveze ter da po športnih dosežkih skladno z merili za izbiro kandidatov sodi v športni oddelek;
 3. S STRANI DRUŠTVA ALI KLUBA IZPOLNJEN POSEBEN OBRAZEC na katerem je izjava trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem, podatki o perspektivnosti mladega športnika (tudi telesni in gibalni razvoj), podatki o treniranju in tekmovanjih, o športnih ciljih in kandidatovih najboljših rezultatih;
 4. POTRDILO OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE – združenja športnih zvez o delitvi in trajanju naziva, če ga kandidat ima;

Vsi posebni obrazci so dosegljivi na spletnih straneh MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT  
Kandidati oddajo dokazila do 28. februarja 2017 na gimnazijo s športnimi oddelki. Enako naredijo tudi kandidati pri katerih obstaja možnost prenosa prijave v ta program.
Kandidatom bodo najkasneje do 27. marca 2017 izdana potrdila o izpolnjevanju pogojev. Kandidati oddajo prijavnico za vpis najkasneje do 4. aprila 2017.

Do navedenega roka morajo navedena dokazila za vpis v športni oddelek obeh programov oddati tudi tisti učenci in dijaki, ki bodo prijavo sicer oddali na drugo srednjo šolo oz. za drug program, a obstaja možnost, da jo bodo v prenosnem roku (do 25. aprila 2017) prenesli v športni oddelek obeh programov ali le-tega navedli kot izbiro v morebitnem 2. krogu izbirnega postopka. Dokazila pošljejo na šolo, ki izvaja program: Gimnazija s športnim oddelkom.


Notranja merila za prehajanje v višje letnike

Dijaki športniki ob koncu pouka v tekočem šolskem letu uveljavljajo status športnika na isti vlogi kot ob prvem vpisu. Poleg tega morajo imeti opravljen program za športne oddelke iz preteklega šolskega leta (posebnosti, ki se nanašajo na športno vzgojo) in morajo biti zdravstveno sposobni za nadaljevanje šolanja v športnih oddelkih.

V primerih, ko je bil dijak med šolskim letom dalj časa odsoten od rednega pouka (bolezni, vrhunski športi) ima možnost opravljati predmetne izpite iz predmetov, kjer je bil ob koncu pouka neocenjen. Obveznosti mora opraviti do začetka naslednjega šolskega leta oz. izjemoma do konca septembra.


Določila za prehajanje iz športnih v splošne oddelke in obratno

Prehod iz splošnega v športni oddelek
Vloga za dodelitev interne kategorizacije in dodelitev statusa športnika
Potrdilo o članstvu v športni organizaciji (zajeto na vlogi)
Ocena perspektivnosti, ki jo napiše trener kandidata
Potrdilo zdravnika o zdravstvenem stanju
Obdelani rezultati ŠV-kartona za zadnje šolsko leto
   

Če se v športnem oddelku (višjih letnikov) pojavi prostor za novega kandidata mora ta izpolnjevati enake pogoje kakor je navedeno pri prvi točki.

Prehod iz športnega v splošni oddelek – prenehanje šolanja v športnem oddelku

Če se dijak-športnik preneha aktivno ukvarjati s športom preko katerega je pridobil status športnika, potem ob koncu šolskega leta po dogovoru z razrednikom, šolsko psihologinjo ter obema koordinatorjema preide v splošni oddelek z enakim programom.

V primeru daljših zdravstvenih težav ali poškodbe, ki dijaku onemogoča nadaljevanje športne kariere, se izvede enak postopek.

Dijaki, ki ne spoštujejo in upoštevajo zahtev šolanja v športnih oddelkih so preusmerjeni v splošni oddelek.


Merila za izbiro kandidatov v primetu omejitve vpisa v športni oddelek

V primeru omejitve vpisa v športni oddelek v programu Gimnazija se poleg ostalih meril, ki veljajo za izbor kandidatov v programu gimnazije, dodajo k točkam za učni uspeh, točke glede na športne dosežke, opredeljene s statusi:


Status A + 10 točk
Status B + 5 točk

Opredelitev športnih dosežkov

V športni oddelek v programu Gimnazija se vpišejo kandidati, ki poleg splošnih izpolnjujejo tudi posebne pogoje (športni dosežki) za vključitev v ta oddelek. Kandidate se na podlagi športne uspešnosti razvrsti v statuse A, B in C. Za določitev statusov so izdelana merila, po katerih nacionalne panožne zveze določijo status posameznega kandidata športnika.

Status A:

   
 1. vsi kategorizirani športniki OKS - ZSZ oziroma tisti, ki so v času do izvedbe prvega kroga izbirnega postopka dosegli rezultat, ki je skladno s kriteriji OKS pogoj za pridobitev naziva kateg. športnika.
 2. individualni športi: športniki, ki v olimpijskih športih na uradnih državnih prvenstvih nacionalnih panožnih športnih zvez dosegajo uvrstitve od 1. do 5. mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji, ter rekorderji ali športniki, ki dosegajo uvrstitve od 1. do 5. mesta na razvrstitveni lestvici nacionalnih panožnih športnih zvez, ali mednarodno priznane športne dosežke, ki jih ovrednoti nacionalna panožna športna zveza
 3. ekipni športi: športniki, ki so člani državnih reprezentanc v olimpijskih športih oziroma jih nacionalna panožna športna zveza razglasi za zelo perspektivne mlade igralce.

   

Status B:

 1. individualni športi:
  - športniki, ki v neolimpijskih športih na uradnih državnih prvenstvih nacionalnih panožnih športnih zvez dosegajo uvrstitve od 1. do 3. mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji, ter rekorderji ali športniki, ki dosegajo uvrstitve od 1. do 3. mesta na razvrstitveni lestvici in mednarodno priznane športne dosežke, ki jih ovrednoti nacionalna panožna športna zveza,
  - športniki, ki v olimpijskih športih na uradnih državnih prvenstvih nacionalnih panožnih športnih zvez dosegajo uvrstitve od 6. do 10. mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji, ter rekorderji ali športniki, ki dosegajo uvrstitve od 6. do 10. mesta na razvrstitveni lestvici nacionalnih panožnih športnih zvez, ali mednarodno priznane športne dosežke, ki jih ovrednoti nacionalna panožna športna zveza.
 2. ekipni športi:
  - športniki, ki so člani državnih reprezentanc v neolimpijskih športih oziroma jih nacionalna panožna športna zveza razglasi za zelo perspektivne mlade športnike,
  - športniki, ki so v olimpijskih športih na uradnih državnih prvenstvih nacionalnih panožnih zvez državni prvaki.

Status C:

   
 • individualni športi, ekipni športi: športniki, ki so v rednem procesu treniranja in tekmujejo v ligaškem sistemu uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka v svoji starostni kategoriji. Prednost imajo kandidati iz športov, uvrščenih v prve štiri razrede kriterijev Ministrstva za šolstvo znanost in šport - Urada za šport.
 •