Ta spletna stran vsebuje t.i. piskotke. Vec o tem si lahko preberete na uporabniskih straneh.

Se strinjam
 
 
Posebnosti pouka v športnih oddelkih

Delo z nadarjenimi v športu ne zajema samo delo v klubih in reprezentancah. Podporni sistem njihovemu gibalnemu razvoju je tudi šolska športna vzgoja oziroma modeli za delo z nadarjenimi za šport v gimnazijskem programu. Ta način dela ima pri nas že kar dolgo zgodovino, saj so že leta 1990 preizkusno začeli s tem modelom dela na treh slovenskih gimnazijah. Skladno s tem so bili ustanovljeni športni oddelki, ki za razliko od splošnih omogočajo načrten razvoj otrok in mladine na področju športa. V tem času se je model razširil še na druge šole, ki so prilagodljivost modela uskladile s značilnostmi okolja in šole nasploh.

Dijak, ki je uspešen v šoli, bo doživljal uspešnost tudi v športu, neuspehi v šoli pa lahko porušijo njegovo motivacijo za doseganje dobrih športnih rezultatov. Zato je potrebno čim bolje usklajevati šolski in športni proces. Na naši gimnaziji se tega dobro zavedamo. Zato skrbimo za čim večjo povezavo v smislu trener-dijak-šola-starši.


Najpomembnejši načini prilagojenega pouka so:
    - vsako ustno preverjanje je napovedano,
    - profesorji, ki jih učijo imajo z njimi tudi individualne ure,
    - pouk imajo samo v dopoldanskem času,
    - imajo več ur športne vzgoje,
    - lahko izvajajo treninge med poukom športne vzgoje ali zunaj šole v tem času,
    - poleg razrednika delata z njimi še pedagoški (vzgojno in učno področje) in športni   
      (športno področje) koordinator.
    - časovna prilagajanja preverjanj znanja
    - prilagajanje terminov ocenjevanj športnim dogodkom dijakov športnikov
    - možnost treninga med poukom 

Strokovni kolegij športnih oddelkov

Strokovni kolegij športnih oddelkov sestavljajo pedagoški in športni koordinator ter ravnatelj šole. Na ta način je zagotovljeno optimalno medsebojno informiranje ter enakovredno obravnavanje in usklajevanje šolskega in športnega procesa.  

Dela in naloge pedagoškega ter športnega koordinatorja obsegajo neposredno delo z učenci (poučevanje) in koordinacijo dela, ki zajema:

-         vodenje in usmerjanje strokovnega dela (delo s trenerji, kljub, panožnimi zvezami),

-      potek in koordinacijo dela nasploh (postopek vpisa, športni dnevi, šole v naravi, organizacija urnika),

-         sodelovanje z drugimi pedagoškimi delavci v šoli (tudi notranja in zunanja izobraževanja).


Ravnatelj: 
mag. Jaka Erker 
  
Športna koordinatorja: 
mag. Jaka Fetih (tudi razrednik in pedagoški koordinator 4.d),  Primož Praprotnik, prof. 
   
Pedagoški koordinatorji (hkrati tudi razredniki v športnih oddelkih): 
Mihael Tratnik, prof., Maja Polak, Nataša Lipovec, prof., Damjana Ivan, prof., Vital Pirnat, prof., Sergeja Sluga, prof.