Ta spletna stran vsebuje t.i. piskotke. Vec o tem si lahko preberete na uporabniskih straneh.

Se strinjam
 
 
Arhitekturni krožek

ARHITEKTURNI KROŽEK

Gimnazija ni le prostor, kjer se dijaki izobražujejo, ampak tudi prostor, kjer preživijo veliko svojega časa. Med odmori se zadržujejo na hodnikih in zato se nam zdi pomembno, da so vmesni prostori šole čimbolj kvalitetno oblikovani in prijetni za uporabo. Z željo, da izboljšamo kvaliteto teh prostorov in da jim dodamo nove funkcije, smo se odločili, da dijake aktivno vključimo v urejanje skupnih prostorov šole. S tem namenom smo ustanovili arhitekturni krožek, kjer preko pogovorov in različnih akcij spodbujamo kreativnost dijakov. Skupina inovativnih in ustvarjalnih dijakov skupaj raziskuje urbani prostor, se pogovarja o novih uporabah šolskih hodnikov, ustvarja in izdeluje urbano opremo, spoznava študij arhitekture in urbanizma ter delo arhitekta. Skupaj smo v tem šolskem letu tako uredili vhodni prostor v Gimnazijo Šentvid, se pogovarjali o preureditvi dvorane pod mostom ter z manjšo urbano intervencijo poskušali oživeti zunanji predprostor šole.

Pri prvem projektu smo se ukvarjali z vhodnim prostorom v Gimnazijo Šentvid, z vmesnim prostorom med osnovno šolo in gimnazijo. Glavno vprašanje je bilo, kako ustvariti mejo med dvema izobraževalnima ustanovama, ki sta namenjeni različnim generacijam, kako s samim oblikovanjem izraziti razliko med obema ustanovama ter hkrati oblikovati reprezentativnejši vhod v gimnazijo. K načrtovanju smo aktivno vključili dijake, ki ta prostor uporabljajo vsak dan in upoštevali njihove želje in ideje. Njihova želja je bila, da se preko ključnih besed in reprezentativnih fotografij pokaže, s čim se ukvarjajo dijaki in kakšni so. Gimnazija Šentvid je tako po njihovem mnenju šola edinstvenih, nasmejanih, talentiranih, vsestranskih, izobraženih, družabnih… dijakov. Izbrane fotografije predstavljajo značilne dogodke gimnazije: spoznavni dan, krst, mednarodne izmenjave, literarne večere, novoletno prireditev, maturantski ples itd.

Poleg vhodnega dela, bariere med osnovno šolo in gimnazijo, smo skupaj oblikovali tudi prostor za relaksacijo in počitek, kjer se dijaki radi zadržujejo med odmori in tudi po pouku. Poleg obstoječih garderobnih omaric smo umestili oblazinjeno klop. Dokazali smo, da lahko z majhnimi intervencijami v šolske hodnike prostor oživimo, mu dodamo vrednost in vplivamo na boljše počutje dijakov.

Poleg notranjega prostora smo se ukvarjali tudi z zunanjim prostorom šole, s parkom pred šolo. Preko analize prostora smo ugotovili, da v parku primanjkuje elementov za posedanje pred, med in po pouku, košov za smeti, otroških igral ipd. Odločili smo se, da v prvi fazi sem umestimo štiri klopi in testiramo, kako bi jih dijaki in osnovnošolci uporabljali, v naslednji fazi pa bomo v park umestili še ostale urbane elemente. Z dijaki smo se odpravili v delavnico podjetja DamaHaus, ki je tudi omogočilo izvedbo tega projekta, in sami izdelali klopi ter jih nato sestavili v parku. Dijaki so se tako spoznali z materialom in svoje ideje tudi sami izdelali in prestavili iz papirja v realnost.

V nadaljevanju bomo na arhitekturnem krožku izdelali še druge urbane elemente za v park pred šolo ter se dotaknili tudi ostalih hodnikov šole, in jim s pomočjo idej dijakov skušali dodati tiste vsebine, ki si jih sami želijo in ki jih prav oni, kot glavni uporabniki prostora, najbolj potrebujejo.

Krožek poteka ob ponedeljkih ob 14.20 v M2 oz. po dogovoru z mentorico.

Skupina ustvarjalnih dijakov: Anže Štirn, Janina Vovk, Jernej Malenšek, Nejc Savodnik, Rok Dolenc in Žiga Vukšinič, pod mentorstvom Anje Jutraž.


Prispevek pripravila mentorica: Anja Jutraž


Fotografije (povezava)

https://www.dropbox.com/sh/z0n0s0ubhe5s8j4/AADrjnozrh9_3kfbJJmLKh3Ea?dl=0