Ta spletna stran vsebuje t.i. piskotke. Vec o tem si lahko preberete na uporabniskih straneh.

Se strinjam
 
 
Debatni klub

Debatni klub

 

Debatni klub vodi prof. Mojca Logonder na šoli že več let. Redna srečanja debatnega kluba so v letu 2015/16 vsak četrtek med glavnim odmorom v M2, po potrebi pa debate intenziviramo pred turnirji ali udeležbo naših dijakov na radijskih oddajah. Debate se povsem prostovoljno udeležujejo tisti dijaki, ki želijo vedeti, kako uspešno debatirati in kako svoje trditve kvalitetno argumentirati in prepričati druge v svoj prav. Včasih uporabimo kar neformalno debato za širjenje obzorij o določeni družbeno aktualni problematiki. Za pripravo na debatne turnirje pa uporabljamo formalno debato s tremi člani zagovorniške in tremi člani oponentske skupine, skozi katero se dijaki učijo oblikovati kvalitetne argumente, pa tudi pozorno poslušati vprašanja drugih, prositi za besedo ali jo odkloniti. Ker imajo v debati dodeljene različne vloge (enkrat zagovarjajo izbrano trditev, drugič ji morajo ugovarjati) to spodbuja njihovo tolerantnost in empatično sposobnost, hkrati pa jih dobro pripravlja na delo v poklicih, kjer je potrebno imeti dobro razvite retorične spretnosti in kvalitetno argumentirati svoj pogled (npr. poklic sodnika, tožilca, odvetnika, novinarja, profesorja …). Dijaki spoznavajo, da so v debati lahko res prepričljivi le če so dobro opremljeni s podatki o temi, na katero se debatira in zato debata spodbuja njihovo študioznost, širi obzorje, družbeno ozaveščenost in tudi informacijsko pismenost, saj mnoge podatke pridobijo preko spleta, pomembno pa je, da jih skozi razpravo z vrstniki tudi pretehtajo in ozavestijo. Ugotavljamo, da so bivši debaterji uspešnejši študentje na fakultetah, ki so jih izbrali.